Què és el Club Juvenil?

Què és el Club Juvenil Montroig?

El Club Juvenil Montroig és una associació cultural per a nois d’entre 10 i 18 anys, creada per un grup de pares interessats a donar una bona educació, humana i cristiana als seus fills mitjançant l’estudi i l’aprofitament del temps de lleure.

Des de Montroig s’organitzen diferents activitats extraescolars encaminades a aquesta finalitat. La tasca del club es recolza, per tant, en els pares i intenta donar continuïtat a la formació que els nois reben a casa i a l’escola.

La figura del preceptor

A Montroig es procura que cada noi tingui assignat un preceptor que s’encarrega d’ajudar-lo a treballar bé i l’anima a desenvolupar les seves aptituds i a adquirir l’esperit de col·laboració, solidaritat, generositat, ajuda i servei als altres; cosa que repercuteix en la millora de la família i de la societat.

L’Opus Dei i el Club Montroig

Els pares que van fundar el club, van deixar a càrrec de la Prelatura de l’Opus Dei la formació humana i cristiana dels nois del club.

Què és l’Opus Dei?

L’Opus Dei és una Prelatura Personal de l’Església Catòlica, que té com a missatge recordar a tots els homes i dones que poden ser sants mitjançant la seva professió, en l’acompliment dels seus deures ordinaris de cristians enmig del món.

 

%d bloggers like this: