Monthly Archives: Novembre 2014

Colabora amb la recollida d’aliments. 28-29 novembre

Banc aliments

Dissabte 22 – Nivells I-II-III-IV

escalextricDiapositiva1

TRIFUTBI Dissabte 8-nov Nivells I-II

Tot un clàssic!!

trifutbi

Primer estudiar i fer els deures.

Primer estudiar i fer els deures. Els hàbits d’estudi i treball personal són decisius en la formació dels nois, i constitueixen la peça clau per un desenvolupament madur i responsable. Al voltant de l’estudi es configura la programació de les activitats a Montroig.

A través de l’Estudi Dirigit es facilita un espai i un temps idoni, on un profesional de l’ensenyament ajuda en l’organització de les tasques personals i vetlla per l’aprofitament del temps al màxim.

foto

Fomentar els hàbits d’estudi i de treball com a mitjà pel desenvolupament de la personalitat i de les virtuts i valors com la constancia, l’esforç, la concentració, l’ordre, la puntualitat, acabar les tasques, afanys de superar les dificultats, etc.

L’Estudi Dirigit, per tant, està enfocat a que els nois aconsegueixin l’autonomia necessària pel procés d’aprenentatge: que aprenguin a prioritzar metes, administrin el temps, controlin el seu esfor i acabin bé les tasques.